Skip to content

Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Tmi Maija Saanio

y-tunnus: 2758549-1

Isokyrö

Rekisterin yhteyshenkilö

Maija Saanio

Isokyrö

045-3199441

info(at)maijasaanio.fi

Rekisterit

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Tmi Maija Saanio valokuva-arkistot (kuvarekisteri)

Miksi tietoja kerätään?

Tässä rekisteriselosteessa Tmi Maija Saanio (”yritys”) mainitsee useaan otteeseen ”käyttäjän”. Käyttäjällä tarkoitetaan yrityksen nettisivuilla käyviä henkilöitä, kuten yrityksen asiakkaita.

Käyttäjistä kerätään joitakin tietoja, joita käytetään asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta myös esimerkiksi palvelun analysointiin. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteriin littyvät sivustot

www.maijasaanio.fi

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista ja laskuista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Maija Saanion ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

Mitä tietoja kerätään?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä, jotta asiat sujuisivat mahdollisimman jouhevasti.

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti.

Henkilötietojen säilytysajat

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja noudattaen (esim. kirjanpito ja laskutus).

Henkilötietojen luovuttaminen

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan yrityksen työntekijöillä.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

Lisää oikeuksista

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttäkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki